Planlagte projekter

Fremtidens Havn - Åbning af Kobberbækken

Svendborg kommunes visioner for Fremtidens Havn inkluderer en åbning af Kobberbækken, hvor den i dag er rørført under Nyborgvej med udløb i Svendborg Havn ved Hudes Plads på Østre Havn. En åbning af Kobberbækken kan bruges som et virkemiddel i forhold til skybrud samt etablering af fiskevand. Åbningen af Kobberbækken indgår ligeledes som et rekreativt element og herlighedsværdi i helhedsplanen for Fremtidens Havn omkring byudviklingen ved Svendborg Havn.

Fremtidens Havn - Blå Kant

Svendborg Kommune udskrev i 2017 en projektkonkurrence for at finde de bedste løsninger for fremtidens byrum langs havnen. Konkurrencen skulle give bud på en samlet plan for byrum og klimatilpasning i Den Blå Kant. Konkurrencen er gennemført. Vinderforslaget formår at skabe sammenhæng og forbindelse langs Svendborg Havn, med byrum af høj kvalitet, og samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og kraftig regn.

Som et led i Svendborg Kommunes visioner for Fremtidens Havn, herunder Blå Kant, skal den eksisterende hovedpumpestation for spildevand ved Nordre Kajgade flyttes og erstattes af en ny pumpestation. Til projektet hører både etablering af en ny hovedpumpestation, samt større ledningsarbejder omkring pumpestationen.

Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej

Forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej er en del af Tankefuld projektet i Svendborg Kommune. Tankefuld er en ny bydel vest for Svendborg, hvor udbygningen af landskabsbyer midt i naturen er igangsat og udvikler sig i løbet af en årrække. Bydelen flettes sammen med områdets særlige natur, skovene, åsen, det smukke herregårdslandskab omkring Hvidkilde Gods og ikke mindst kyststrækningen ud mod Svendborgsund. Tankefuld er et gennemtænkt ambitiøst projekt med plads til både bofællesskaber, villaer, seniorboliger, og boliger med tæthed til Svendborg Vest, gode busforbindelser, ridestier, cykelruter, svømmehal og det store nybyggede gymnastikcenter med internationalt format.

I takt med, at Tankefuld udbygges, vil Johannes Jørgensens Vej blive forlænget, og heraf kommende byggemodninger inkluderer også infrastruktur til kloakforsyning.

Ørkildsgade og Nyborgvej

Store skybrud samt kapacitetsproblemer i Kobberbækken har historisk set oversvømmet Svendborg Havn ved Nyborgvej og Ørkildsgade et antal gange de sidste 10 år, senest i 29. juni 2012 og 23. juni 2016. Der arbejdes på forskellige projektforslag til at frigøre kapacitet i Kobberbækken såvel som i kloaksystemet, ved at flytte regnbelastninger ud af bymidten.

Christinedalsbækken ved Svendborg Vest

Som et led i afkoblingen af overfladevand fra Svendborg bymidte, er der i Masterplan for Regn og Spildevand foreslået en afkobling af overfladevand af Svendborg Vest og deraf aflastning af Christinedalsbækken, der har kapacitetsudfordringer under skybrud.