Læsevejledning

Som bygnings- og grundejer

Som borger, bådpladsejer, grund- og ejendomsejer kan du bruge denne høringsportal vedr. Søndre Havn projektet til at få et indblik i og sende bemærkninger til projektets udformning, linjeføring, højder og materialer. Læs mere om projektet her.

Som grund- og ejendomsejer kan du derudover få indsigt i og sende bemærkninger til hvordan ejendomsejere, der får fordel af projektet kan pålægges at betale bidrag til finansiering af projektet. Du kan læse om mulige bidragsfordelingsmodeller og derved beregne, hvad den enkelte bidragsmodel vil betyde for dig. Se mere om bidragsfordeling her.

Send dine bemærkninger til både projektet og bidragsfordelingsmodellerne via høringsportalen. Høringssvarene vil indgå i den politiske beslutning om projektet skal gå ind i den næste fase og vil blive taget med i den videre bearbejdning af projekt og bidragsfordelingsmodeller.


Som forsyningsvirksomhed og ledningsejer

Med Søndre Havn projektet lægger Svendborg Kommune op til at bygge en stormflodsbeskyttelse for et delområde ved Træskibshavnen på Svendborg Havn. Det vil have konsekvenser for nogle af de ledninger og installationer, der er i projektområdet. Der vil blive afholdt ledningsejermøder i det videre forløb med detaljering af projektet. Men I kan med fordel sende opmærksomhedspunkter og bemærkninger ind som høringssvar allerede nu. 

Ledningsejere kan som grundejere også pålægges at betale bidrag til projektet, hvis de får fordel ved projektet. Der er endnu ikke udarbejdet en model for hvordan forsyningsvirksomheder og ledningsejere vil indgå i bidragsfordelingsmodellerne. Men I kan med fordel ligeledes give bemærkninger til dette via høringsportalen.