Ny strategi for højvandsbeskyttelse

Ny strategi for højvandsbeskyttelse af havnen

Kommunalbestyrelsen i Svendborg kommune har i april 2023 besluttet en ny, samlet strategi for klimatilpasningen af havneområdet. Strategien går nye veje i forhold til vinderforslaget fra den tidligere afholdte projektkonkurrence. Vinderforslaget omfattede en ydre beskyttelse af havnen i en kombination af stormflodssluser og højvandsmure på land. En løsning der har vist sig meget omkostningstung at anlægge og vedligeholde og som ikke giver meget fleksibilitet i en evt. fremtidig ombygning.

I stedet for at beskytte alle arealer og bygninger, inviteres vandet ind over kajkanten flere steder på havnen i den nye strategi. Havnen ses nu mere som en blå zone, hvor vandet flere steder bydes velkommen ved højvandshændelser. Ny bebyggelse og terræn bygges til at kunne holde til oversvømmelser og danner i sig selv en beskyttelse for den bagvedliggende by.

Den nye strategi omfatter en beskyttelseslinje, der går langs Træskibshavnens ydre kant med en sluseport og højvandsmoler over vandet. Derudover går beskyttelseslinjen langs de indre kanter ved Honnørkajen og Jessens Mole. Beskyttelsen etableres som en integreret del af den fremtidige byudvikling på Godsbanearealet indbygget i hævet terræn og plinte under ny bebyggelse. Strategien omfatter ikke beskyttelse af Frederiksø, som derfor må håndteres særskilt.

Realiseringen af den samlede strategi vil ske i mindre etaper.  Søndre Havn projektet bliver den første del af den samlede højvandsbeskyttelse.