Tidsplan for aktiviteter

    Ansvarsområde 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Cirkulært iværksætteri og borger initiativer                          
1.1 Udvikle opstartspakker med information og vejledning til genbrugsiværksætteri. Svendborg Kommune       X                
1.2 Afholde fyraftensmøder og workshops omkring opstart af reparationscafeer. Svendborg Kommune     X                  
1.3 Undersøge muligheden for etablering af socialøkonomiske virksomheder der arbejder med affald. Svendborg Kommune                 X      
Genbrugsstationerne                          
2.1 Undersøge muligheden for at etablere et ressource center. Vand og Affald   X X                  
2.2 Undersøge muligheden for at inkludere flere fraktioner til direkte genbrug. Vand og Affald   X X X X X X X X X X X
2.3 Undersøge muligheden for at indgå i samarbejde med virksomheder og organisationer omkring adgang til genbrugsstationernes materialer. Vand og Affald   X X                  
2.4 Lave brugerundersøgelser af hvordan folk anvender genbrugspladsen. Vand og Affald       X           X    
2.5 Bruge genbrugsstationen til formidling. Vand og Affald   X X X X X X X X X X X
2.6 Lave en evaluering af mulighederne for genanvendelse af nye fraktioner.  Vand og Affald   X X X X X X X X X X X
Byggeri og anlæg                          
3.1 Tage på tilsyn i forbindelse med nedrivning og større renoveringer. Svendborg Kommune     X   X   X   X   X  
3.2 Undersøge muligheden for at have direkte genbrug af byggeaffald i et eventuelt nyt ressourcecenter. Vand og Affald   X X                  
3.3 Gennem tilsyn undersøge hvorvidt der sker affaldssortering i byggeprojekter. Svendborg Kommune   X   X   X   X   X   X
3.4 Lave en folder der sendes ud sammen med nedrivningstilladelsen, om hvad man skal være opmærksom på og hvor byggeaffaldet skal hen. Svendborg Kommune   X                    
3.5 Undersøge mulighederne for at bygge- og anlægsaffald fra kommunale byggeprojekter genanvendes/genbruges. Svendborg Kommune       X                
3.6 Undersøge muligheden for at der allerede i kommunale udbud tages hensyn til genbrug af byggematerialer. Svendborg Kommune     X X                
3.7 Løbende informere virksomheder, samt gør-det selv folk om korrekt håndtering af byggeaffald, samt hvor der er risiko for, at bygge affaldet kan indeholde problematiske stoffer. Svendborg Kommune   X X X X X X X X X X X
Kommunale institutioner                          
4.1 Arbejde på at udbrede kendskabet til og brugen af kommunens interne genbrugsplatform Svendborg Kommune   X X                  
4.3 Gentænke Kommunens interne genbrugsplatform, med fokus på at overskydende møbler i højere grad genbruges direkte. Svendborg Kommune   X X                  
4.2 Lave en kampagne for affaldssortering der er målrettet de kommunale institutioner.  Svendborg Kommune         X         X    
4.4 Individuel vejledning og rådgivning til institutionslederne ved de enkelte institutioner.  Svendborg Kommune             X          
4.5 Undersøge muligheden for at udnævne affalds/ressourceambassadøre på de kommunale intuitioner. Svendborg Kommune               X        
4.7 Gennemføre et arrangement for indkøbere af udstyr og produkter til kommunens institutioner, hvor der sættes fokus på cirkulær økonomi og indkøb. Svendborg Kommune         X              
4.8 Undersøge muligheden for at etablere et overskuds materialelager til undervisningsbrug. Svendborg Kommune   X X                  
Affald i private husstande                          
5.1 Gennemføre kampagner eller events der understøtter affaldsplanens målsætninger indenfor affald i de private husstande. Vand og Affald X X X X X X X X X X X X
5.2 Løbende tilpasse genbrugsbilens ydelser til behovet i forskellige boligtyper. Vand og Affald X X X X X X X X X X X X
5.3 Informere om hvordan man kan undgå maddiker i madaffaldet om sommeren. Vand og Affald   X   X   X   X   X   X
5.4 Samle sammen på gode ideer fra borgere, omkring hvordan man kan håndtere sit plastaffald og informerer om resultatet. Vand og Affald   X                    
Erhverv                            
6.1 Udarbejde nyt regulativ for erhvervsaffald. Svendborg Kommune X                      
6.2 Lave information om udsortering af affald målrettet erhverv.  Svendborg Kommune   X   X                
6.3 Når vi er på miljøtilsyn, sikre at genanvendeligt affald ikke forbrændes. Svendborg Kommune X X X X X X X X X X X X
6.4 Undersøge muligheden for at styrke direkte genbrug imellem virksomhederne i kommunen. Svendborg Kommune       X                
Affald i det offentlige rum                          
7.1 Undersøge muligheden for at  samarbejde med foreninger, lokalområder ift. at samle affald i det offentlige rum. Svendborg Kommune         X              
7.2 Arbejde med øget udsortering i det offentlige rum. Svendborg Kommune X X X X X              
7.3 Lave en kampagne om affald i det offentlige rum. Svendborg Kommune           X            
7.4 Sætte skilte op på steder, hvor der ofte er meget affald. Svendborg Kommune       X                
7.5 Engagere borgere i at lokalisere særlige fokusområder i deres nærområder. Svendborg Kommune                 X