Hvordan vil vi arbejde med bæredygtighed?

Byrådet vil indarbejde bæredygtighed i alle strategier, planer og projekter, hvor det giver mening.
Byrådet har valgt at fokusere på seks temaer i Planstrategi ´19:
BOSÆTNING OG ERHVERV, TURISME, MOBILITET, FÆLLESSKABER, BEVÆGELSE samt BÆREDYGTIGHED.
Byrådet vil arbejde med temaerne hver for sig og i værdikæder, fordi indsatser indenfor et tema hænger sammen med og understøtter indsatsen indenfor et andet tema.
Byrådet vil ud over, hvad der er nævnt under de øvrige temaer arbejde med følgende initiativer frem mod 2022.

Bæredygtighedspolitik (Lokal Agenda 21 Strategi)

Byrådet vil udarbejde en bæredygtighedspolitik som vil blive byrådets Lokale Agenda 21 Strategi.

Det er et lovkrav, at byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggør en Lokal Agenda 21 Strategi.

I den Lokale Agenda 21 Strategi sættes de politiske målsætninger for det fremtidige arbejde for en lokal bæredygtig udvikling. I strategien skal der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og med hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger inddrages for at fremme en bæredygtig udvikling.

Byrådet vil som indkøber, bygningsejer og myndighed arbejde for:

 • at indføre økologi i alle kommunale køkkener og kantiner,
  løbende udskiftning af kommunens biler og cykler til elbiler og -elcykler,
 • at indføre miljøkrav, som væsentlig parameter i indkøbs- og udbudspolitikken,
  revidering af Klima- og Energipolitikkens indsatser,
 • at alle kommunale byggerier opføres som lavenergibyggeri,
  energirenovering af kommunale bygninger,
  udfasning af fossile brændstoffer i bus- og renovationsdriften,
 • at events og store arrangementer afvikles bæredygtigt,
 • at udvikle LOMA-projektet om fokus på lokale fødevarer i folkeskolerne,
 • at flere skoler bliver Grønt Flag Skoler.

Skoleelever planter ny offentlig skov ved Energivej.

Byrådet vil øge kommunens naturværdier ved at:

 • forøge skovarealet,
 • udlægge skovarealer til ’urørt skov’ og til ’biodiversitetsarealer’,
 • udvikle naturplejeprojekter,
 • skabe nye naturområder og større sammenhæng mellem naturområder som led i realisering af Grønt Danmarkskort

Byrådet vil arbejde med bæredygtighed i byudvikling ved at:

fortsætte udviklingen af Tankefuld, som ny bydel midt i naturen med fokus på fællesskab og miljø, alternativ energi, energibesparelser samt lokal afledning af regnvand.
”Den Blå kant” fremtidssikrer havneområdet i forhold til højvande/stormflod og regnvand/skybrud samtidig med, at området omdannes til hele byens friareal med fri og lige adgang for alle.

Visualisering af havnebadet ved Frederiksø, Vinderprojektet ”100% Svendborg”, Effekt.