Boliger

Boligbyggeri

I sammenhæng med befolkningsprognosen, er det også vurderet at kommunes boligudbygning vil stige kraftigt de næste år. Denne udvikling vil selvfølgelig have en positiv effekt på mulig tilflytning, og derfor også befolkningsudviklingen.

Kilde: Kommunens egne data (Befolkningsprognose 2021)