Hvorfor ønsker vi et fokus på bevægelse?

Bevægelse giver mere overskud i hverdagen og bedre sundhed

Svendborg er kendt som en kommune, hvor mange i deres fritid er aktive i idrætsforeninger. Mange andre er fysisk aktive uden for det organiserede foreningsliv.

Der er dog fortsat borgere, som har en inaktiv livsstil.

Vi ved, at for at bevægelse bliver en del af en livsstil skal det være sjovt og gerne noget, som man gør sammen med andre i et fællesskab.

På samme måde som deltagelse i fællesskaber er vigtig for den enkeltes trivsel ved vi, at motion og bevægelse er vigtig for at give den enkelte mentalt overskud og sundhed.

Byrådet har besluttet, at Svendborg deltager, som Visionskommune, i det ambitiøse projekt ”BEVÆG DIG FOR LIVET”. Frem mod 2022 vil byrådet med konkrete investeringer og initiativer føre målsætningen for bevægelse og fysisk aktivitet ud i livet.

Byrådet ønsker at fokusere på nye målgrupper: unge, småbørnsforældre, ældre, udsatte og sårbare borgere, som i dag er de grupper, der bevæger sig mindst.

Byrådet vil styrke borgernes muligheder for at leve et aktivt og sundt liv med mulighed for fysiske aktiviteter og bevægelse. Vi ønsker at gøre en særlig indsats for de borgere, som i dag – af den ene eller anden grund er fysisk inaktive.

Svendborg er på grund af Svendborgprojektet vidensførende indenfor børn i bevægelse

Svendborg har siden 2008 deltaget i Danmarks største idrætsskoleprojekt, Svendborgprojektet. Projektets resultater har betydet, at Byrådet har gennemført, at alle elever i 0. til 6. klasse har seks lektioners idræt om ugen. På samme måde bliver der arbejdet målrettet med motorik og bevægelse i kommunens dagtilbud, samt kompetenceløft af lærer og pædagoger.

Projektet følges af forskere fra Syddansk Universitet og er verdens største forskningsprojekt af sin art.

Byrådet vil bygge videre på de gode erfaringer og den viden, som bliver opsamlet i Svendborgprojektet. Vi vil gå endnu længere, både i forhold til idræt og bevægelse i folkeskole og dagtilbud og i samarbejder med ungdomsuddannelserne.

Svendborgs natur er vores største aktiv som ”bevægelsesrum”

Borgerne i Svendborg bruger i stadig højere grad byens rum og naturen, kysten og vandet, som ramme om et fysisk aktivt fritidsliv. De naturskønne omgivelser indbyder til et væld af forskellige former for idræts-, sejlsports- og bevægelsesaktiviteter. Naturen skal med sammenhængende stiforbindelse gøres direkte tilgængelig fra Svendborg by, lokalbyerne og landsbyerne, så alle får mulighed for at bevæge sig ud i naturen.

Byrådet vil udnytte og udbygge de muligheder, som naturen, som bevægelsesrum giver. Vi vil skabe nye attraktive tilbud og sammenhængende stiforbindelser så alle får de bedste rammer for at dyrke idræt og bevægelse i det fri.

Svendborg Kommune er vært for DGI Landsstævne 2021

I 2021 bliver bevægelse, mangfoldighed og fællesskab fejret i Svendborg med DGI Landsstævne 2021, hvor hele Danmark mødes til nogle intense og festlige dage. Svendborg gør sig klar til at være værtsby og til værtsrollen.

Byrådet vil arbejde for, at vi i fællesskab bruger DGI Landsstævnet, som anledning og fælles milepæl for at nå i mål med vores ambitioner om, at i Svendborg har alle borgere de bedste muligheder for at leve et sundt og aktivt liv; ”At bevæge sig for livet”.