Offentlig høring


Varmeplan 2030 er blevet udarbejdet i samarbejde med relevante lokale parter, herunder forsyningsselskaber og andre berørte parter, f.eks. virksomheder med særlige energi- og varmebehov eller med særlige muligheder for at foretage el- og varmeproduktion. 

På baggrund af Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse skal kommunernes varmeplaner godkendes senest i 2022. Den stramt udmeldte tidsfrist for godkendelse af kommunernes varmeplaner, har ikke gjort det muligt at indarbejde en offentlig høringsperiode. 

Da Varmeplan 2030 ikke indeholder en samlet samfundsøkonomisk vurdering, er der ikke lovkrav om en offentlig høring af varmeplanen. 

Teknik- og Miljøudvalget i Svendborg Kommune har den 6. oktober 2022 besluttet, at Varmeplan 2030 godkendes i 2022 i overensstemmelse med cirkulæreskrivelsens krav. Der er derefter planlagt en revision af Varmeplan 2030 i løbet af 2023, hvor der planlægges en offentlig høring.