Status for varmeforsyningen i Svendborg Kommune


I Svendborg Kommune er der 24.391 opvarmede bygninger. Størstedelen af bygningerne opvarmes med naturgas og fjernvarme, hvilket kan ses af figur 1, som viser fordelingen af opvarmede bygninger i forhold til primære varmekilde. Herefter udgør de øvrige varmekilder som varmepumper, olie, træ og elvarme også væsentlige andele. Betegnelsen varmepumpe dækker over både luft-til-vand varmepumper, jordvarme og luft-til-luft varmepumper, hvis dette er den primære opvarmningsform. 

Figur 1 - Oversigt over primære opvarmningsform i Svendborg Kommune

 


Status for målsætning om udfasning af olie- og naturgasfyr i Svendborg Kommune

Målsætninger i Varmeplan 2030 og Klimahandleplan 2022:

  • Udfasning af 90% af oliefyrene i 2030 forhold til 2019.
  • Udfasning af 65% af naturgasfyrene i 2030 i forhold til 2019.

I 2019 er der opgjort hhv. 8.742 gasopvarmede og 3.526 olieopvarmede bygninger i BBR. 

I september 2022 er der opgjort hhv. 8.464 gasopvarmede bygninger og 2.606 olieopvarmede bygninger i BBR.

Der er derved udfaset ca. 4 % af gasfyrene og ca. 26 % af oliefyrene i 2022 i forhold til 2019.