Rekreative formål

Der er otte forskellige typologier for rekreative områder i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
R1 Rekreative områder i byen
R2 Grønne kiler, naturområder o.lign. (ikke i byzone)
R3 Lystbådehavn
R4 Idrætsanlæg (haller, boldbaner mv.)
R5 Støjende fritidsanlæg (motorcross-, skydebaner mv.)
R6 Ferieområde (hotel, feriecentre o.lign.)
R7 Campingplads
R8 Golfbane

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Bortset fra hovedanvendelse er rammebestemmelserne for de enkelte typologier ens.