Kultur og fritid

Kultur- og fritidsområdet er en væsentlig drivkraft for udviklingen af Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune er stedet, hvor livet udfordres og nydes med afsæt i lokale kultur- og fritidstilbud og den omkringliggende natur. Deltagelse i kultur og fritidsaktiviteter skaber og understøtter dannelse, oplevelser og attraktioner. Kommunens støtte til kultur og fritidsaktiviteter drives og udvikles indenfor rammerne af Svendborg Kommunes Kulturstrategi ”Kulturløftet”, Folkeoplysningspolitik, Idrætspolitik og Citta Slow .