Kommuneplanlægning er en løbende proces

Kommuneplanen vedtages hvert 4. år, hvor den har gennemgået en hel eller delvis revision. Det er dog ikke ensbetydende med, at kommuneplanen er statisk i 4 år frem til en ny kommuneplan vedtages.

I en dynamisk kommune er der løbende behov for at revurdere kommuneplanlægningen. Det må forventes at der løbende vil opstå behov for f.eks. mindre ændringer af rammerne for lokalplanlægningen for at tilgodese gode projekter, som Byrådet ønsker at fremme. Justeringer af kommuneplanen foretages med tillæg. Et tillæg til kommuneplanen skal i offentlig høring og bliver vedtaget af byrådet.