Svendborg Vest

I en lang årrække har en række politiske beslutninger og satsninger peget i retningen af en større satsning på udvikling af Svendborg Vest området med idræt, uddannelse, fritidsliv, kultur, erhverv og events som livsnerven i byområdet. Arbejdet med at udvikle Svendborg Vest sættes der nu endnu mere fokus på, bl.a. drevet af Svendborgs tildeling af værtsskabet for DGI’s landsstævne i 2021.

Det er Byrådets mål, at:

  • At skabe et byområde med fælles rammer for et inspirerende, levende og attraktivt område med uddannelse, idræt, friluftsaktiviteter, kultur, sundhed, konference og erhverv.
  • At området skal være til byens borgere, men samtidig skal området kunne tilbyde rammer til afholdelse af større arrangementer og events og derved være attraktiv for udefrakommende.
  • Der skal udarbejdes en samlet plan for området.
  • Planlægningen skal tage udgangspunkt i områdets nuværende og potentielle brugere, aktører og interessenter.
  • Planlægningen skal danne ramme for både midlertidige og permanente anlæg og faciliteter.

Med revisionen af kommuneplanen 2017 og visionen er for byudvikling af Svendborg Vest, fortsættes og optimeres grundlaget for omdannelsen og udbygningen af hele byområdet.

Beslutningen om at ansøge om at blive værtsby for DGI Landsstævne i 2021 var endnu en politisk beslutning, der understøtter behovet for udvikling af Svendborg Vest i retningen af campus tankerne.

Planstrategi 16 er politik vedtaget med fokus i de kommende år på 3 bropiller, hvoraf to af bropillerne (Uddannelsesklynger og Turisme & Natur) vil blive løftet med udviklingen af Svendborg Vest, lige såvel som bropillen Sundhed vil være en naturlig del af udviklingsprojektet.

Byudviklingsprojektet skal desuden ses i relation til byudviklingen af Tankefuld, som med Svendborg Vest vil få endnu et tiltrængt løft.

Tildeling af værtskab for afvikling af DGI Landsstævne 2021 har givet byudviklingsprojektet et ekstra rygstød, idet Svendborg i sommeren 2021 skal have stadion og andre idrætsfaciliteter til rådighed for at kunne afvikle landsstævnet. Landsstævnet virker som en dynamo for udvikling af Svendborg Vest og overordnede byudviklingsprojekt skal også ses i sammenhæng med de behov, der er for udvikling af permanente og midlertidige løsninger til afvikling af landsstævnet, herunder etablering af en stadionløsning for åbnings- og afslutningsceremoni. Dog strækker projektet i sin helhed sig ud over landsstævnet både i tidshorisont og udviklingspotentiale.

Der er således en række politiske beslutninger og satsninger, der alle fra hver sit ståsted peger i retningen af, at udvikling af Svendborg Vest er af stor betydning for Svendborg. Foruden de ovennævnte politiske satsninger, flugter udviklingen af Svendborg Vest også med en række øvrige politiker, strategier og satsninger, herunder Idrætspolitikken, Bevæg dig for Livet, Turismestrategien.

Svendborg Vest - det er bæredygtigt
Via Cittaslow er Svendborg Kommune forpligtet på en række kriterier, som sikrer det gode liv.
Udviklingen af Svendborg Vest skal tage højde for disse kriterier under temaerne miljø, infrastruktur & byplanlægning, bykvalitet & teknologiske faciliteter, lokale produkter, gæstfrihed og information.

Bæredygtighed skal i projektet anskues bredt, således at bæredygtigheden også omfatter fx genbrug af midlertidige installationer ifm. landsstævnet ved eksempelvis at genanvende disse i lokalområder uden for Svendborg by.

Bæredygtighedsaspektet skal desuden tage højde for konsekvenser for naturen i området, potentialer for at arbejde med løsninger, der svarer på udfordringer ved klimaforandringer, fx etablering af regnvandsopsamling, etc.