Nyt i kommuneplanen

Natur

Der er foretaget nye særskilte udpegninger af eksisterende økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder og medtaget beskyttende retningslinjer i tilknytning hertil. De nævnte naturområder og potentielle naturområde samt retningslinjer indgik i den tidligere kommuneplans Naturnetværk.

Grønt Danmarkskort er et nyt tema i kommuneplanen, der samler naturinteresserne i en strategisk plan for udvikling af større og mere sammenhængende naturområder. Udpegningen erstatter for en stor del det tidligere Naturnetværk. Retningslinjerne knyttet til Grønt Danmarkskort er hensigtserklæringer og prioriterer naturforvaltningsindsatsen.


Solenergianlæg

Afsnittet indeholder principielle retningslinjer for placering af solenergianlæg på terræn.


Rammer

De generelle rammer for B1-B6 Boligområder er ændret så, typologierne 1-6 er fjernet og der er således kun en generel ramme for boligområder.

De generelle rammer er derudover blevet omstruktureret for at opnå en større overskuelighed. Emner, der er gældende for alle rammer, er samlet i selvstændige afsnit i stedet for at være nævnt i hver enkelt ramme, eks. parkering, støj, skiltning, regnvandsbassiner m.fl.


Rammer som er ændret

Nedenstående rammer er ændret. Der kan være tale om større ændringer, for eksempel en ændring af bebyggelsesprocenten eller den geografiske afgrænsning.

Plannavn:

 • Blandet bolig- og erhvervsområde Vestergade
 • SG-hallen Vestergade
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Det Gule Pakhus
 • Rekreativt område Mudderhullet/Træskibshavn
 • Boligområde Bjørnemosevej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Gammel Skårupve
 • Butiksområde Ørbækvej-Nyborgvej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Sofielund
 • Rekreativt område Sportsplads Nørremarksvej
 • Rekreativt område Knarreborg Mølle Camping
 • Rekreativt område Skårupøre camping
 • Rekreativt område Revsøre Camping
 • Erhvervsområde Østre Havnevej
 • Erhvervsområde Kullinggade
 • Rekreativt område Lystbådehavn Færgevej
 • Boligområde Eggertsvej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Bagergade
 • Boligområde Fruerparken
 • Rekreativt område Galgebakken
 • Boligområde Bregnedalsvej
 • Boligområde Dronningholmsvej
 • Boligområde Enemærket
 • Offentlig område Rantzausmindvej/institution
 • Boligområde Poulinevej
 • Rekreativt område grøn kile v. Industrivej
 • Erhvervsområde Industrivej
 • Butiksområde Ole Rømers Vej
 • Boligområde Nørremarksvej
 • Boligområde Dyrekredsen
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Landevejen
 • Boligområde Vandværksvej
 • Offentlig og privat område Vibevej


Nye rammer

De nye rammer er udlagt pga. et ønske om ændret anvendelse.

Plannavn:

 • Boligområde Enemærket 11-13
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Ryttervej Nord
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Ryttervej Syd
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Lundevej
 • Boligområde Sankt Jørgens Vej
 • Boligområde Hjortøvænge
 • Boligområde Linkenkærsvej
 • Rekreativt område Carlsberg Camping
 • Rekreativt område Tåsinge Camping
 • Boligområde Egenappevej
 • Boligområde Eriksholmsvej
 • Boligområde Nørremarksvej