Bymidte

En bymidte skal kunne tilbyde et godt dagligvareudbud og et bredt og dybt udbud af udvalgsvarer. Herudover skal bymidten tilbyde et stort udbud af andre kundeorienterede servicefunktioner til borgerne i kommunen.

Svendborg bymidte skal være det primære indkøbssted i Svendborg kommune. Her skal borgerne opleve den største koncentration af især udvalgsvarebutikker. Bymidten skal kunne tilbyde et dybt og bredt udbud af udvalgsvarer, som i vid udstrækning skal kunne imødekomme borgernes behov samt sikre, at Svendborg fortsat er en attraktiv turistdestination.

Svendborg bymidte er det største udbudspunkt i kommunen og det næststørste udbudspunkt på Fyn. Svendborg bymidte er et veletableret indkøbssted med et bredt sortiment af både butikker og kundeorienterede servicefunktioner.

 

Det er Byrådets mål, at:

 • Svendborg bymidte skal være et attraktivt sted at handle for kommunens borgere og turister
 • styrke samspillet mellem butikker, organisationer, investorer og kommune for at stå rustet til fremtidens konkurrence.
 • styrke tilgængeligheden til detailhandelsbutikker for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik
 • koncentrere detailhandelen og kundeorienterede servicefunktioner centralt i bymidten
 • styrke dagligvareudbuddet i bymidten
 • fastholde et bredt udbud af udvalgsvarebutikker i bymidten med fokus på fortsat at tiltrække nye typer af butikker
 • Udvikle detailhandlen bymidten med respekt for kulturarven og de bygningsmæssige kvaliteter
 • Butikker, der forhandler dagligvarer og udvalgsvarer, skal som udgangspunkt placeres indenfor den gældende bymidteafgrænsning.
 • Indenfor Svendborg bymidteafgrænsning må det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke overstige 75.000 m2.
 • Arealet i de enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis 3500 m² og 2000 m²
 • Der tillades butikker i det omfang, at det er muligt under hensyn til det bevaringsværdige bymiljø.


Kortet viser bymidteafgrænsningen


Kortet viser bymidteafgrænsningen

I Svendborg bymidte har i alt 39 dagligvarebutikker og 132 udvalgsvarebutikker. 66 % af udvalgsvarebutikkerne i Svendborg kommune og 44 % af bruttoarealet ligger i Svendborg bymidte. Desuden udgør udvalgsvareomsætningen i Svendborg bymidte knap halvdelen af den samlede omsætning i kommunen.

Detailhandelen i Svendborg bymidte er koncentreret i gågaderne Gerritsgade, Møllergade og Korsgade. Her er et bredt udbud af udvalgsvarer i både kædebutikker og uprofilerede butikker. Samlet set er 44 % af butikkerne i Svendborg bymidte medlem af et kædesamarbejde.

I Møllergade ligger i alt 38 udvalgsvarebutikker og 7 dagligvarebutikker svarende til 26 % af det samlede antal butikker i bymidten, mens der i Gerritsgade ligger i alt 30 udvalgsvarebutikker og 8 dagligvarebutikker svarende til 22 % af det samlede antal butikker i bymidten. I Korsgade ligger 4 dagligvarebutikker og 11 udvalgsvarebutikker svarende til 9 % af det samlede antal butikker i bymidten. I det overdækkede shoppingcenter Svendborg Bycenter ligger i alt 2 dagligvarebutikker og 9 udvalgsvarebutikker.

De største dagligvarebutikker i Svendborg bymidte er varehusene Kvickly og Føtex samt discountbutikken Rema 1000. Kvickly er placeret centralt i gågadenettet i Gerritsgade, mens Føtex og Rema 1000 begge ligger i udkanten af bymidten.

Ved valget af indkøbssted har især udvalget af damebeklædning betydning. Svendborg bymidte har generelt et godt udbud af beklædningsbutikker. Der er 36 butikker, der sælger dametøj i Svendborg bymidte. Heraf er der 7, som sælger både herre- og dametøj samt børnetøj. Herudover er der 5 butikker, der alene sælger herretøj. Antallet af beklædningsbutikker i Svendborg bymidte er større end i byer af samme størrelse og opland.

Konkurrencesituationen skærpes

Det forventes, at der også i de kommende år bliver kamp om kunderne, og at konkurrencesituationen fortsat bliver intensiveret.

Inden for dagligvareområdet har etableringen af flere discountbutikker i lokalområderne skærpet konkurrencesituationen.

På udvalgsvareområdet er konkurrencen skærpet især fra Odense SØ, som er et meget væsentligt udbudspunkt, der tiltrækker kunder fra hele Fyn. Kombinationen af Rosengårdcentret, Bilka og storbutiksområdet med bl.a. Ikea og Elgiganten indeholder et bredt udbud af kendte udvalgsvarebutikker samlet et sted.

Odense bymidte arbejder løbende på at styrke og udviklet detailhandelen, bl.a. med etableringen af shoppingcentret VIVA på ca. 42.000 m2. Tidsplanen er ukendt.

En mulig trussel mod detailhandelen i Svendborg kommune og den øvrige fysiske detailhandel i Danmark er e-handel.

E-handelen har oplevet en voldsom vækst de seneste år. ICP vurderer, at e-handel i 2016 udgjorde op mod 2 % af dagligvareforbruget og ca. 20 % af udvalgsvareforbruget, og det forventes, at e-handelen vil stige væsentligt.

Fremtidens Svendborg bymidte

Shopping har på mange måder et socialt element, som er med til at skabe et behov for fysiske butikker. Den stigende e-handel vil dog ændre den måde, forbrugerne handler og tænker på. Den sociale side af shopping vil fortsat eksistere, men forbrugerne vil i højere grad stille krav til oplevelser i forbindelse med købet.

Fremtidens detailhandelsomsætning vil også i Svendborg blive presset af en øget e-handel, hvilket betyder, at butikkerne skal yde noget ekstra for at sikre at kunderne handler i de fysiske butikker. Butikkerne skal fremhæve deres fordele som for eksempel oplevelser, få varen med det samme og ikke mindst den personlige kontakt.

Svendborg bymidte skal ligeledes kunne tilbyde særlige oplevelser både i byrummet og i butikkerne.

Forbrugerne vil fortsat være villige til at køre langt for det rigtige udbud af varer og oplevelser. Et stort udbud af butikker kombineret med kundeorienterede servicefunktioner i et spændende bymiljø gør, at en bymidte fortsat har mulighed for at være et attraktivt indkøbssted.