Erhverv og turisme

En erhvervspolitisk indsats er en vigtig del af kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens udvikling, og har tæt sammenhæng med kommunalbestyrelsens politikker om blandt andet fysisk planlægning, miljø og kommunal service i øvrigt.

Den positive udvikling er ikke sikret ved et enkelt initiativ, men er summen af mange initiativer og forudsætninger - private og offentlige. I ånden af den erkendelse arbejdes der henimod en højere grad af koordinering og synergi brancher og sektorer imellem.