Landsplanlægning

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med 'Landsplanredegørelsen 2013', med Landsplandirektiverne og de 'Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017'.

Kommuneplanen er desuden udarbejdet i overensstemmelse med sektorplanerne; vandplaner, Natura 2000-planer og Trafikplaner.