Forhold til anden planlægning

I afsnittets underpunkter er der redegjort for Landsplanlægning, Den regionale udviklingsplan og Sammenhæng til nabokommunernes planlægning.