Hvad er en kommuneplan?

I henhold til Lov om planlægning (Planloven) skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan, som gælder for hele kommunens geografiske område.

Kommuneplanen er grundlaget for al fysisk planlægning og det er blandt andet i gennem den, at byrådets politikker bliver omsat til konkrete mål, retningslinjer og rammer, som kommunen skal administrere efter.

Kommuneplanens indhold og læsevejledning

Kommuneplanen består af:

Hovedstruktur består af 18 temaer. Inden for hvert tema er de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen beskrevet.

Retningslinjer for arealanvendelsen indenfor 18 temaer (f.eks. detailhandel, trafik og jordbrug). I nærværende kommuneplan findes retningslinjerne under menuen 'Hovedstruktur'.

Rammer for lokalplanlægningen fastlægger bestemmelser for indholdet af de lokalplaner, der er en forudsætning for at give tilladelse til større bygge- og anlægsprojekter. Disse bestemmelser drejer sig især om, hvad et område må bruges til, og hvor meget og hvor højt der må bygges. I rammerne kan der også fastsættes andre typer af bestemmelser, f.eks. om størrelsen af friarealer og parkeringsarealer, hensyntagen til trafikstøj, bevaring af bebyggelse, detailhandel mv.

Redegørelse for kommuneplanens forudsætninger - altså baggrunden for indholdet af retningslinjerne og rammerne. I nærværende kommuneplan findes størstedelen af redegørelsen under menuen 'Hovedstruktur' og en mindre del under 'Forord'.

Dynamiske kort anvendes i retningslinjer og redegørelse. Det er muligt at navigere og zoome i kortene ved hjælp af musen. Det kan være nødvendigt at zoome i kortene for at se alle informationer.