Den regionale udviklingsplan

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Region Syddanmarks udviklingsplaner herunder 'Det gode liv som vækstskaber -/Regional vækst- og udviklingsstrategi', Råstoftplanen, samt 'Fynbys' Trafikplan 2014-2017'.


Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Regionsrådet har i 2015 vedtaget Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019. Den Regionale vækst- og udviklingsstrategi danner rammen for den fællesregionale indsats, der skal skabe rammerne for Det gode liv som vækstskaber i Region Syddanmark.

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve det gode liv – både som borger og som erhvervsdrivende.

Strategien indeholder seks indsatsspor, der skal flytte Syddanmark tættere på visionen om det gode liv ved at forbedre rammebetingelserne og ved at udnytte de eksisterende rammer mere effektivt.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholder seks indsatsspor:

  • Viden i bevægelse
  • Mennesker med potentialer
  • Erhverv i udvikling
  • Grønne muligheder
  • Levende byregioner
  • Stærke forbindelser

Svendborg Kommunes planstrategi og kommuneplanen understøtter og udfolder visionen om Det gode liv som vækstskaber. Blandt andet gennem Cittaslow, som er det internationale bynetværk, der bygger på mangesidede indsatser for at fremme det gode liv. Svendborg ønsker at sætte fokus på at give sig tid til nærvær, fordybelse, kvalitet og oplevelser og at nyde livet.


Råstoffer

Der er ikke udlagt arealer til byudvikling, der strider mod den regionale Råstofplan 2016 for Region Syddanmark.