Sammenhæng til nabokommunernes planlægning

Kommuneplanlægningen forudsætter samarbejde på tværs af kommunegrænser for at sikre sammenhæng og tværkommunale hensyn. Således berører regionale landskaber og naturinteresser flere kommuner, ligesom vandløb og recipienter, grundvand, skovrejsning mv. oftest er fælles kommunale anliggender. Også større anlægsarbejder, som eksempelvis opstilling af vindmøller eller udpegning af områder til biogasanlæg og store husdyrbrug, vil med fordel skulle samordnes på tværs af kommunegrænserne.

Svendborg Kommune grænser op til Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner.


Byudvikling

Der udlægges tre nye områder til boliger, som skal bidrage til det lokale udbud af boliger.


Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort viser det samlede naturnetværk i Danmark, og er en masterplan for de fynske kommuners sammenhængende naturudpegninger. Grønt Danmarkskort viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette deres naturpleje og planlægge for ny sammenhængende natur - på tværs af kommunegrænserne.

Udpegningerne er sket i sammenhæng med nabokommunerne.