Forord

Kommuneplan 2017-2029 er det redskab Byrådet har for at beskrive hvordan kommunen fysisk skal udvikles de næste 12 år. I Kommuneplanen har Byrådet vedtaget hvilke konkrete mål og retningslinjer der er for kommunens fysiske udvikling og samtidig fastlagt rammer for hvordan byer og landområder må anvendes og bebygges.

Forud for Kommuneplanen er Planstrategi '16 vedtaget, som danner grundlaget for den overordnede strategi og beskriver de overordnede visioner for kommunens udvikling. I Planstrategien er det besluttet hvilke emner Kommuneplanen skal fokusere på så visionen efterstræbes. Det er altså i Kommuneplanen at Byrådets overordnede visioner og strategier omsættes til konkrete mål, retningslinjer og rammer for den fysiske planlægning.

Kommuneplan 2017-2029 konkretiserer kommunens overordnede vision om at skabe rammerne for det gode liv. Vi skal passe godt på vores stedbundende kvaliteter og samtidig skal by og land udvikles på en idérig og bæredygtig måde, så det gode liv kan opretholdes og udfoldes. Det skal ske ved at videreudvikle Svendborg by, som en stærk hovedby, og derved danne et fundament for stærke og tætte lokalsamfund i hele kommunen. Rammerne for det gode liv forventes også at fremme bosætningen og erhvervsudviklingen i kommunen, da der gennem det gode liv er fokus på et kreativt, sundt og maritimt liv.

Kommuneplanen bygger på principperne i den tidligere kommuneplan, men giver samtidig nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling.

Kommuneplan 2017-2029 opdaterer og overfører de i Planstrategi ’16 nævnte temaer. Energi- og vindmølleplanlægning gennemføres i en selvstændig proces. Følgende temaer er revideret i et større omfang:

  • Detailhandel
  • Natur
  • Byudvikling/lokalområder
  • Generelle rammer