Kolonihaver

I Svendborg Kommune er der udlagt areal til kolonihaver fordelt på ni delområder; Ørkild, Brydevang, Christianshøj, Fruerskov, Margrethelund, Solbakken, Trappehaverne, Byhaverne og et område mellem Ring Nord og den kommunale skov Byparken.

Kolonihaveområderne er alle varige kolonihaveområder, og områderne indeholder cirka 440 haver.

Det er Byrådets mål, at:

  • fastholde kommunens kolonihaveområder som en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.
  • fastholde de eksisterende kolonihaveområder og det udlagte areal til kolonihaveområde mellem Ring Nord og Byparken.

  • Varige kolonihaver kan kun nedlægges helt eller delvist, hvis væsentlige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen.
Statisk kort

I Svendborg Kommune er der udlagt areal til kolonihaver fordelt på ni delområder; Ørkild, Brydevang, Christianshøj, Fruerskov, Margrethelund, Solbakken, Trappehaverne, Byhaverne og et område mellem Ring Nord og den kommunale skov Byparken.