Kultur

Svendborg Kommune er kendetegnet ved at have et varieret og rigt kulturliv med unikke kulturinstitutioner og mange kulturelle foreninger. Hertil kommer et stort kulturelt vækstpotentiale og mange aktive græsrødder – altsammen vigtige dele af Svendborgs identitet.

Det er Byrådets vision, at alle kommunens borgere skal have mulighed for at møde et mangfoldigt og varieret udbud af kunst og kultur. Kultur er vigtig for ” det gode liv” og byrådet vil sikre, at der er tilbud i byen såvel som i kommunens landområder. Det er byrådets mål, at

  • fremme fællesskaber
  • sikre gode rammer til udfoldelse af kunst og kultur – inde som ude
  • sikre modet og pladsen til kunstneriske og kulturelle eksperimenter
  • have fokus på den kulturelle fødekæde og talenter
  • sikre fokus på mulighederne ved at bruge kunst og kultur i udvikling af kommunen.
  • kulturarven skal bevares og formidles i tæt samspil med nutidens udfordringer
  • sikre god formidling af kommunens kulturkanon
  • Dialog, Involvering og samskabelse skal være nøgleord i kulturprojekter og i udvikling af kulturområdet.
  • der skal afsættes 0,5 promille af byggesummen ved kommunalt nybyggeri og større renoveringsprojekter til kunst.

Kulturlivet i Svendborg Kommune dækker en bred vifte af aktører, der sammen og hver for sig danner Svendborgs kulturelle identitet. Kulturlivet blomstrer overalt i kommunen, i lokalområder og på byens torve og pladser. De mange events og festivaler er med til at understøtte Svendborgs ry som en dynamisk og levende kulturby præget af innovation, nerve og fuld skrue.

Biblioteket er kommunens største kulturinstitution med et hovedbibliotek i Svendborg og med seks filialer. Bibliotekerne fungerer som borgernes uformelle mødested, hvorfor der skal være fokus på indretning og tilgængelighed. Biblioteket i Gudme og Stenstrup er opdaterede til at fungere som nøglehuse, hvor borgerne via nøglekort kan låse sig ind og bruge biblioteket døgnet rundt. Skole og folkebiblioteket i Vester Skerninge skal samles på Vestermarksskolen, hvor renovering og en mindre udvidelse er på vej. På Thurø og i Vester Skerninge er folkebibliotekerne samlet med skolebibliotekerne.

Kommunen har mange kulturinstitutioner. De største er Svendborg Museum, Naturama, BaggaardTeatret, Kulturhus Borgerforeningen og Kunstbygningen SAK.

Byrådet vedtog i 2013 en Kulturstrategi (Kulturløftet). I strategien lægges vægt på, at deltagelse i kulturaktiviteter giver den enkelte oplevelser, udfordringer og mulighed for at udvikle sig som menneske og samfundsdeltager. Strategien har tre fokusområder: Fællesskaber, Kunst og kultur mellem bygninger og Børn og unges bidrag til kulturen. Kommunen skal sikre rammerne – og kulturlivets mange aktører indholdet. Kulturløftet skal åbne for nye kulturelle fællesskaber, nye muligheder og give Fantastiske Fornemmelser.

Byrådets ambition er at kunst skal være en væsentlig aktør i forbindelse med fremtidig byudvikling. Byrådet vedtog i 2016 en Kunststrategi og i 2017 et kunstprogram for området omfattet af områdefornyelsen Liv i min by, hvor kunst sammen med kultur skal være med til at give liv og binde by og havn bedre sammen.

Musikken i al dens mangfoldighed skal fortsat spille en stor rolle på den fremtidige kulturscene i Svendborg.

I planperioden skal mulighederne for et tættere teatersamarbejde i midtbyen afklares – herunder mulighederne for en bynær placering af Svendborgs Egnsteater, BaggårdTeatret.

Film Fyn som kommunen ejer sammen med 7 andre fynske kommuner arbejder på at tiltrække filmproduktioner og skabe vækst, udvikling og oplevelser i de 8 ejerkommuner.

Svendborg kommune er en del af Kulturregion Fyn, hvor ni fynske kommuner, har indgået et samarbejde og har en fælles kulturaftale med Kulturministeriet ud fra en overordnet vision om at styrke samarbejdet mellem de fynske kommuner og mellem kommunerne og staten. Nuværende aftale, der har indsatsområderne ”Fyn er film”, ”Skab dig selv” og ”Kultur der ses”, udløber i 2018.

 

Særlige initiativer i planperioden

Kulturkanon

I 2016 vedtog Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget en sammensætning af kulturperler, der udgør Svendborgs Kulturkanon med i alt 71 emner. I planperioden er der fokus på at synliggøre og formidle de kanoniserede emner. Der arbejdes med formidling i en samskabende proces med relevante borgere, foreninger og kulturinstitutioner.

 

Frederiksø

I forbindelse med udvikling af Svendborg Havn, arbejder kommunen med udvikling af Frederiksø bl.a. i form af prøvehandlinger og partnerskabsaftaler i de gamle værftsbygninger. Mange af partnerne arbejder med kunst og kultur og bidrager i høj grad til fællesskab om involvering i og udvikling af kulturlivet i Svendborg.

 

Liv i min by- kunstprogram

Kunstprogrammet skal konkretiseres og udmøntes i planperioden.