Rammer

I kommuneplanen er kommunen opdelt i 13 lokalområder. I hvert Lokalområde er der udlagt rammer, der hver især fastligger anvendelsen og omfanget af bebyggelse inden for et geografisk afgrænset område.

Klik i kortet herunder, for at se rammerne for ét af de 13 lokalområder, eller benyt oversigten til venstre.

Foruden rammerne for de geografisk afgrænsede områder, er der også fastsæt generelle rammer der gælder for hele eller dele af kommunen. Det er f.eks. emner som parkering, støj, opholdsarealer mm.
Se de generelle rammer her.

loading image
Henter kort...
static-map