Planstrategi 16

Vores steder – Broen til fremtiden, Planstrategi '16, blev vedtaget på byrådsmødet den 30. august 2016.

Her kan du læse Planstrategi_16.

Planstrategien er det politiske grundlag for udarbejdelse af nærværende Kommuneplan 2017-2029.


Vores steder er et af hovedemnerne i Planstrategien som videreføres til kommuneplanen. Målet er at opnå en stærk hovedby og på den vis skabe grobund for stærke, bæredygtige lokalsamfund i hele kommunen.

Der skal ske en videreudvikling af de mange velfungerende lokalsamfund i kommunen, hvor der bygges videre på stedets kvaliteter indenfor natur, kultur, handel og service, som understøtter det gode liv.

Svendborg skal forstærke sin rolle som hovedby for hele Sydfyn. Kommuneplanen skal sikre, at byen udvikler sig på tre fronter: Fornyelse, fortætning og samtidig bevaring af byens kvaliteter.

Alt sammen skal bidrage til at fremme bosætning og erhvervsudviklingen i hele kommunen.

Indsatsområder - Broen til fremtiden peger herudover på otte ”bropiller” - fokusområder, der skal understøtte Svendborg-visionen om udvikling og vækst. I kommuneplanen er der særligt fokus på tre ”bropiller”, Havn & Maritime Klynger, Uddannelsesklynger og Turisme & Natur. Derudover er der i kommuneplanen fokus på det tværgående emne 'stærkt fynsk samarbejde'.


Temaer til revision i Kommuneplan 2017-2029

I planstrategien er det besluttet at, følgende temaer skal revideres i kommuneplanen:

En fuld revision af:

  • Energi- og vindmølleplanlægning.

De øvrige temaer revideres i mindre omfang:

  • Detailhandel
  • Natur
  • Børn, unge og uddannelse
  • Byudvikling/lokalområder
  • Kultur og fritid
  • Erhverv og turisme
  • Trafik og infrastruktur
  • Social, ældre og handicap
  • Tekniske anlæg

Kommuneplanen understøtter planstrategien ved at skabe gode rammer, der bidrager til at fremme bosætning og erhvervsudvikling i hele kommunen.

Det betyder, at den fortsatte udvikling af Svendborg by og havn er i fokus og at den positive udvikling af bydelen Tankefuld skal understøttes. Samtidig skal de mange velfungerende lokalsamfund videreudvikles.