Detailhandel

Der er to typologier for detailhandel i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
D1 Dagligvare- og udvalgsvarebutikker (i center eller enkelte butikker)
D2 Butikker der forhandler pladskrævende varer

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Læs også eksempler på funktioner indenfor forskellige kategorier af erhverv. Eksempelvis forskelle mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Eksempler på erhverv