Forord

Kommuneplan 2021-2033 er det redskab Byrådet har for at beskrive hvordan kommunen fysisk skal udvikles de næste 12 år. I Kommuneplanen har Byrådet vedtaget hvilke konkrete mål og retningslinjer der er for kommunens fysiske udvikling og samtidig fastlagt rammer for hvordan byer og landområder må anvendes og bebygges.

Forud for Kommuneplanen er Planstrategi '19 vedtaget, som danner grundlaget for den overordnede strategi og beskriver de overordnede visioner for kommunens udvikling. I Planstrategien er det besluttet hvilke emner Kommuneplanen skal fokusere på så visionen efterstræbes. Det er altså i Kommuneplanen at Byrådets overordnede visioner og strategier omsættes til konkrete mål, retningslinjer og rammer for den fysiske planlægning.

Kommuneplan 2021-2033 konkretiserer kommunens overordnede vision om, at alle kan leve og opleve det gode liv, hvad enten vi bor, arbejder eller besøger Svendborg. Udviklingen af kommunen skal ske med omhu og omtanke og med udgangspunkt i Svendborg Kommunes særlige by- og landsbymæssige muligheder, den maritime historie og de landskabelige kvaliteter. Vi skal passe godt på vores stedbundende kvaliteter og samtidig skal by og land udvikles på en idérig og bæredygtig måde, så det gode liv kan opretholdes og udfoldes.

Kommuneplanen bygger på principperne i den tidligere kommuneplan, men giver samtidig nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling.

Følgende temaer er revideret i et større omfang:

  • Bosætning og Byudvikling
  • Mobilitet
  • Erhverv og Turisme
  • Detailhandel