Byudviklingsområder

Det er byrådets ønske, at Svendborg by skal forstærke sin rolle som hovedby for hele Sydfyn, med særligt fokus på udviklingen af Svendborg Havn – og By og Tankefuld som de primære byudviklingsområder.

Kommuneplan 2021 - 2033 er med til at sikre denne udvikling, ved at fastsætte en række mål og retningslinjer for den fremadrettede udvikling af områderne. 

Byudviklingsområderne er et forsøg på at fokusere byudviklingen for at målrette de kommunale investeringer. Svendborg Kommune kan lettere tilpasse planlægningen af byen økonomiske, sociale, fysiske eller miljømæssige ændringer med en fokuseret byudvikling.

For hvert byudviklingsområde kan du læse nærmere om den konkrete planlægning og de frematidige udviklingsplaner for områderne.