Vandforsyning

I Svendborg Kommune forsynes omkring 95 procent af borgerne med drikkevand fra et alment vandværk. Kun omkring 600 ejendomme får drikkevand fra en privat brønd eller boring.

I 2019 indvandt de almene vandværker i Svendborg Kommune 3,4 mio. m3 grundvand. Det kommunalt ejede aktieselskab, Svendborg Vand A/S, stod for godt 60 % af indvinding. Den resterende del af grundvandet blev indvundet af de 14 private almene vandværker i kommunen. Derudover er der 25 ejendomme i Svendborg Kommune, som forsynes fra et vandværk, der ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vandforsyningsområdet forvaltes via kommunens vandforsyningsplans retningslinjer. I skrivende stund er den gældende plan fra september 2010, som gælder frem til 2022Det er planlagt, at en ny udarbejdes i 2021.

Kommuneplanen varetager imidlertid en del af beskyttelsen af grundvandet. Dette er beskrevet under afsnittet om grundvand.

 

Det er Byrådets mål, at:

  • God drikkevandskvalitet
  • Tilstrækkelig vandforsyning
  • Sikker vandforsyning

Disse mål forventes at blive videreført i kommunens næste vandforsyningsplan, der er under udarbejdelse.

  • Vandforsyningsområdet skal administreres efter kommunens til hver en tid gældende vandforsyningsplan.

Svendborg Vand A/S er den største vandindvinder i kommunen. Det skyldes, at de forsyner hele Svendborg området inkl. Thurø. Desuden forsyner Svendborg Vand Stenstrup området og dele af Tåsinge.

De private, almene vandværker i alfabetisk rækkefølge er: Bjerreby Vandværk, Bøsøre Vandværk, Gudbjerg Vandværk, Gudme Vandværk, Hesselager Kirkebys Vandværk, Hesselager Stationsbys Vandværk, Lundeborg Vandværk, Ollerup Vandværk, Oure Vandværk, Skaarup Vandværk, Tved Vandværk, Ulbølle Vandværk, Vester Skerninge Vandværk og Vindeby Vandforsyning.

Udover Svendborg Vand så er de to sidstnævnte vandværker: Vester Skerninge Vandværk og Vindeby Vandforsyning så store, at de er omfattet af bestemmelser i vandsektorloven.


Vandværkernes andel i vandforsyningen i 2019 ses på ovenstående figur.