Tekniske anlæg

Der er tre forskellige typologier for tekniske anlæg i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
T1 Trafikanlæg (stationer, terminaler, spor mv.)
T2 Tekniske anlæg (rensningsanlæg, affaldsbehandlingsanlæg mv.)
T3 Vindmøller

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.