Offentlig høring

Første høringsperiode

Byrådet har den 15. december 2020 godkendt forslag til Kommuneplan 2021-2033 og sendt forslaget i offentlig høring. 

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har været i offentlig høring fra den 6. januar 2021 til den 3. marts 2021.

 

Fornyet høring

Byrådet har på baggrund af dialog med og indsigelse fra staten, foretaget ændringer af forslag til kommuneplan 2021-2033. Byrådet har den 27. april 2021 godkendt nyt forslag til Kommuneplan 2021-2033 og besluttet at sende forslaget i fornyet offentlig høring.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har været i fornyet offentlig høring fra den 29. april 2021 til den 24. juni 2021.