Offentlige formål

Der er fem forskellige typologier for offentlige formål i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
O1 Kirker og kirkegårde
O2 Skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner
O3 Kulturelle institutioner (biblioteker o.lign.)
O4 Sociale og sundhedsmæssige institutioner (plejecentre o.lign.)
O5 Byrum

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Rammebestemmelserne ligner hinanden i vid udstrækning, bortset fra anvendelse.