Kultur og fritid

Kultur- og fritidsområdet er en væsentlig drivkraft for udviklingen af Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune er stedet, hvor livet udfordres og nydes med afsæt i lokale kultur- og fritidstilbud og den omkringliggende natur. Deltagelse i kultur og fritidsaktiviteter skaber og understøtter dannelse, oplevelser og attraktioner. Kommunens støtte til kultur og fritidsaktiviteter drives og udvikles indenfor rammerne af Svendborg Kommunes Kulturstrategi ”Kulturløftet”, Folkeoplysningspolitik, Idrætspolitik og CittaSlow .