Politisk behandling og proces

Byrådet besluttede d. 25.06.2019 at igangsætte en delvis revision af kommuneplanen, samt igangsætning af forudgående høring med indkaldelse af idéer og forslag.

Forudgående høring
Offentlighedsreglerne i Planloven skal sikre, at borgerne på et tidligt tidspunkt i planlægningsarbejdet får lejlighed til at debattere planlægningsmulighederne, fremsætte forslag og derved give deres synspunkter til kende, før der er udarbejdet et forslag til kommuneplanen

Som en del af igangsættelsen af arbejdet med revision af kommuneplanen, blev der afholdt en forudgående høring, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til den kommende Kommuneplan 2021-2033

Den forudgående høring fandt sted fra d. 7. oktober 2019 – 1. december 2019.

Der blev i høringsperioden afholdt tre borgermøder med temaerne Bosætning, Mobilitet og Erhverv & Turisme. Derudover blev der i samme periode afholdt en Nærdemokratidag, arrangeret af Lokaludvalget, med fokus på udvikling i lokalområderne.

I forbindelse med den forudgående høring er der indkommet over 100 kvalificerede forslag og idéer til den kommende revision af kommuneplanen. Høringssvarene kommer fra både borgere, grundejere, organisationer, professionelle bygherrer, lokalområder mv.

Beslutning i byrådet

Byrådet besluttede den 31. marts 2020 hvilke af de indkomne idéer og forslag, der skulle indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen.

Her kan du se byrådsbeslutningen.

Her kan du se de indkomne idéer og forslag fra den forudgående høring.

Svendborg Byråd vedtog forslag til Kommuneplan 2021-2033 d. 15.12.2020

Forslag til Kommuneplanen 2021-2033 offentliggøres den 6. januar 2021 og er i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden finder sted fra d. 6. januar 2021 til 3. marts 2021.

Beslutningsprotokol, Byrådet d. 15.12.2020 

Hvidbog, pba. Byrådets behandling d. 15.12.2020

Læs mere om den politiske behandling af forslag, offentlige høring, borgermøder mv. her. 

I den første høringsperiode gjorde staten indsigelse imod kommeplanforslaget, da de nationale interesser ikke var tilgodeset i forhold arealreservationer til transport- og logistikvirksomheder med en motorvejsnær placering.

Svendborg Byråd besluttede et nyt udlæg til transport og logistikvirksomhed samt andre ændringer på baggrund af bemærkninger fra staten på byrådsmødet den 27. april 2021 og at sende kommuneplanforslaget i fornyet høring.

Forslag til Kommuneplanen 2021-2033 offentliggøres på ny den 29. april 2021 og er i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden finder sted fra d. 29. april 2021 til 24. juni 2021.

Beslutningsprotokol, Byrådet d. 27.04.2021

Statens bemærkninger til forslag til kommuneplan

Nyt område til transport- og logistikvirksomhed

Læs mere om den politiske behandling af forslag, offentlige høring mv. her. 

Svendborg Byråd vedtog Kommuneplan 2021-2033 d. 31.08.2021

Kommuneplan 2021-2033 er offentliggjort på plandata.dk og på svendborg.dk og dermed trådt i kraft d. 06.09.2021.

Beslutningsprotokol, Byrådet d. 31.08.2021 

Hvidbog, pba. Byrådets behandling d. 31.08.2021

Høringssvar i fuld længde

Kommuneplan 2021-2033 som PDF