Siden Kommuneplan 2017-2029

I Planstrategi '19 besluttede Byrådet, at der skulle gennemføres en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029.

Følgende temaer, er med afsæt i Planstrategi '19, blevet revideret:

  • Byudvikling
  • Erhverv og turisme
  • Trafik og infrastruktur
  • Byer og lokalområder

Hovedstruktureren herunder mål, retningslinjer og redegørelser er aktualiseret og opdateret ift. politiske strategier og nye data.

Derudover er følgende temaer revideret/indarbejdet som følge af modernisering af Planloven fra 2017:

  • Oversvømmelse og erosion
  • Produktionsvirksomheder
  • Detailhandel
  • Naturtemaets Grønt Danmarkskort gennemgås i relation til det fynske Naturrådes anbefalinger

 

De resterende temaer er ajourført og opdateret på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning.

 

Læs mere om de konkrete ændringer i underafsnittet -  Nyt i Kommuneplan 2021 - 2033.