09.03.B.056 - Boligområde Gemalvej

Boligområde Gemalvej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Boligområde Gemalvej

 • Plannr

  09.03.B.056

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Plandistrikt

  Stenstrup-Kirkeby

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Specifik anvendelse

  • Bebyggelsesprocent

   30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

  • Bebyggelsesprocent

   40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Særlige bestemmelser

  Areal mod nordvest skal friholdes for bolig for den del, som er omfattet af konsekvensområdet for produktionserhverv. Grunde til åben-lav boligbebyggelse må have en grundstørrelse på minimum 400 m2.

 • Status

  Vedtaget

Se også de generelle rammer og generelle bestemmelser for hvad der gælder for området.