03.01.E2.819 - Erhvervsområde Englandsvej

Erhvervsområde Englandsvej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Erhvervsområde Englandsvej

 • Plannr

  03.01.E2.819

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Plandistrikt

  Svendborg Nord

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  9

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

 • Specifik anvendelse

  Transport- og logistikvirksomheder

  Let industri og håndværk

 • Særlige bestemmelser

  Området skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. I området tillades også detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

 • Status

  Vedtaget

Se også de generelle rammer og generelle bestemmelser for hvad der gælder for området.