10.03.C2.115 - Blandet bolig- og erhvervsområde Ørbækvej-Byvej

Blandet bolig- og erhvervsområde Ørbækvej-Byvej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Ørbækvej-Byvej

 • Plannr

  10.03.C2.115

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Plandistrikt

  Gudbjerg-Gudme-Hesselager

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Specifik anvendelse

  Publikumsorienterede serviceerhverv

  Lokalcenter

  Kontor- og serviceerhverv

  Boligområde

 • Særlige bestemmelser

  Det maks. areal for butikker: 3000 Dagligvarer, maks. areal pr. butik: 1200 Udvalgsvarer, maks. areal pr. butik: 1200

 • Status

  Vedtaget

Se også de generelle rammer og generelle bestemmelser for hvad der gælder for området.