Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

07.01.C3.919 - Tankefuld nord

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

07.01.C3.919 - Tankefuld nord