Planens status

Offentlig høring

Svendborg Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2023 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 658 i offentlig høring.

Høringsperioden finder sted fra den 7. juni 2023 til og med 21. september 2023. 

Mindretalsudtalelse

Liste V og liste B var imod og afgav følgende mindretalsudtalelse:

”Liste V og B kan ikke støtte forslaget om 3 vindmøller ved Broholm Gods på grund af placeringen i et herregårdslandskab og i et vindfattigt område. Der henvises i øvrigt til de i miljøvurderingen nævnte  afværgeforanstaltninger, som vil være nødvendig for vindmøllernes lovformelige drift, hvilket tydeliggør at møllernes størrelse og nytteeffekt vil stå i misforhold til deres negative påvirkning af mennesker, natur og landskabsudtryk. Liste V og B foreslår i stedet at udpege yderligere 35 ha. til solceller, der vil have samme ydelse/effekt”.

Forslag og bemærkninger til lokalplanforslaget

Har du indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger skal du sende dem til planafdelingen senest den 21. september 2023.

Benyt formularen til højre i den digitale lokalplanvisning, hvis du ønsker at indgive et høringssvar.

Du kan også sende et brev til: 
Svendborg Kommune, Planafdelingen
Frederiksø 4A
5700 Svendborg

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale lokalplan og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med Plan og lokalsamfundsudvalgets endelige vedtagelse af lokalplanen.

Kontakt

Har du spørgsmål til planen kan du sende en mail til plan@svendborg.dk

Svenborg Kommunalbestyrelse vedtog forslag til Lokalplan 658 den 30. maj 2023.

Forslag til lokalplanen offentliggøres den 7. juni 2023 og er i offentlig høring i 15 uger. 

Høringsperioden finder sted fra den 7. juni 2023 til og med den 21. september 2023. 

Kommuneplantillægget er ikke endeligt vedtaget.

Kommuneplantillægget forventes endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i  august 2023.

_______________

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den XX. august 2023.

Kommuneplantillægget er offentliggjort og trådt i kraft den XX. september 2023.

PDF - Byrådsbeslutning

PDF - Hvidbog

Her indskrives hvilke ændringer der er foretaget eller der henvises til hvidbogen.