Kommuneplantillæg

2021.07 - Erhvervsområde Englandsvej

Vedtaget

Forslagsdato: 28-06-2022 00:00:00

Høringsperiode start: 29-06-2022 00:00:00

Høringsperioden slut: 24-08-2022 00:00:00

Vedtagelsesdato: 11-10-2022 00:00:00